Mnova 12Wieloplatformowy pakiet oprogramowania umożliwiający przeprowadzanie obliczeń i analiz z zakresu chemii analitycznej

Mnova ver. 12.0.0 - Nowa wersja
Aplikacja jest zaprojektowana do pracy z modułami NMR i MS. Uniwersalny interfejs Mnova Suite i jego procedury automatyzacji, pozwalają użytkownikom optymalizować procesy obróbki danych poprzez możliwość połączenia różnych danych technicznych w tej samej aplikacji.


Dziewięć modułów


Mnova została podzielona na dwa różne podstawowe moduły (pluginy): Mnova NMR oraz Mnova MS. Dodatkowo posiada szereg dodatkowych zaawansowanych pluginów.
Jeden wspólny interfejs

Mnova integruje dane analityczne w tym samym interfejsie. To pozwala na oszczędność czasu i zwiększa wydajność pracy w systemie.
Jedna core'owa aplikacja

Mnova umożliwia efektywność działań poprzez analizę danych w jednej aplikacji. Wszystkie zaawansowane algorytmy działają w tle zapewniając jakość pracy.

Optymalny workflow


Doskonałe możliwości pracy manualnej w systemie, jak również opcja przygotowania automatycznych procedur zwiększających efektywność pracy.
Silnik skryptowy


Możliwość wykonywania wszystkich operacji w graficznym interfejsie Mnova w pełnym trybie automatycznym.
Łatwość obsługi


Możliwość przeniesienia wszystkich danych analitycznych do wspólnego interfejsu (o wyglądzie PowerPoint) pozwala na szybką i sprawną naukę aplikacji.

Script logo