Mnova Lite


Mnova Lite Special Edition to uproszczona wersja oprogramowania Mnova - idealna dla chemika laboranta, przeznaczona do podstawowej, rutynowej obróbki widm 1D NMR wraz darmowym modułem 1H i 13C NMRPredikt.

Specjalna oferta skierowana jest do wszystkich dotychczasowych użytkowników programu MestReNova Lite 5.2.5, który był do tej pory nieodpłatnie oferowany dla użytkowników programu ChemDraw.

Aby nadal móc korzystać z oprogramowania Mnova, firma Mestrelab Research przygotowała dla Państwa specjalną ofertę na zakup nowej, ulepszonej wersji Mnova Lite, dostępnej w formie rocznej subskrypcji. Oferta specjalna zachowuje ważność do 30 czerwca 2016r.

Cechy Mnova Lite Special Edition
Ulepszony interfejs użytkownika pozwalający na proste korzystanie z komend przetwarzania widm NMR:
  • symulacja widma oraz interaktywne procedury dopasowania
  • panel przeglądania danych pozwalający na szybkie poruszanie się po katalogach danych
  • nowe możliwości edycji: kopiowanie, wklejanie właściwości spektralnych w różnych widmach, w tym również właściwości graficznych (kolor, grubość linii, czcionek itp.)

Darmowy moduł do predykcji widm w zakresie 1H i 13C
  • obsługa większości formatów zapisów danych pochodzących ze spektrometrów
  • praca w większości systemów operacyjnych: Win7/Win10, Mac, OS i Linux
  • możliwość wykorzystanie innych wtyczek Mnova takich jak: Mnova MS, DB lub NMRPredikt - z ograniczoną funkcjonalnością

Czego nie można zrobić w programie Mnova Lite Special Edition?
  • przetwarzania widm 2D NMR
  • uruchomienia analizy multipletów
  • używania narzędzi dekonwolucji widm
  • użyć narzędzi automatyzacji i skryptów dla dodatkowych wtyczek


W przypadku zwiększonych potrzeb funkcjonalnych aplikacji, w pracy laboratoryjnej, istnieje możliwość aktualizacji programu Mnova Lite 5.2.5 do pełnej wersji Mnova NMR.

Poniżej znajduje się tabela porównawcza Mnova NMR /Mnova NMR Lite

Mnova NMRMnova NMR Lite
Analiza i przetwarzanie widm NMR 1D & 2DTylko 1D
Inteligentny Peak Picking (automatyczne wykrywanie zanieczyszczeń, rozpuszczalników czy artefaktów)
Analiza danych do monitorowania i kinetyki reakcji
Molekularna struktura szkicownika
Przeglądarka - 3D Molecular
Globalne, selektywne i metabolomiczne algorytmy korekcji fazyTylko algorytmy globalne i ręczne poprawki faz
Polynomial Fit, the Whittaker Smoother i Manual Multipoint Baseline CorrectionTylko jeden algorytm korekcji linii bazowej (Wielomiany Bernsteina)
Analiza multipletów
Predykcja liniowa
Zaawansowane funkcje apodyzacjiTylko funkcja wykładnicza, Gaussa
Tłumienie sygnału
Funkcje skryptowe
Kompresja zestawów danych podczas zapisywania
Algorytmy wygładzania
Możliwość wytypowania i porównania z Internetem (jeśli jest obsługiwany z NMRPredict)
Eksport do MestReC, ANiML
Zastosowanie analizy DOSY i Bayesian’a
Symulacja spin’ów
Wzmocnienie rozdzielczości
Szablony
J-korelacje
Arytmetyka
Dopasowanie prostej do wyników pomiarowych
Global Spectral Deconvolution (GSD)
FID SHIFT
Przesunięcie fazowe

Script logo