Aplikacje (Bricks)

Mnova Gears Bricks zapewniają podstawową funkcjonalność do wykonywania określonych zadań w trybie w pełni automatycznym przy użyciu silników Mnova Gears lub MyGears. Zadania te mogą być tak proste, jak automatyczne wybieranie pików dla widm NMR lub testowanie jakości widma, lub mogą obejmować bardziej złożone analizy, takie jak weryfikacja struktury lub optymalizacja reakcji chemicznych itp. W zależności od środowiska pracy i potrzeb, możesz użyć klocków Gears pojedynczo lub w połączeniu, aby stworzyć kompleksowy przepływ pracy.

Script logo