Bazy widm Wiley

Biblioteki widm Wiley to zbiór danych referencyjnych najwyższej jakości, dostępnych na rynku światowym. Bazy zostały zintegrowane z modułem Mnova DB i wymagają tego środowiska aby je wykorzystywać.

Wiley Databases 13C NMR of Organic Compounds (Robien)
Zawartość
  • Widma 13C NMR: 268.000
  • Struktury: 268.000
  • Związki: 228.000
  • Widma powtarzalne: 40.000
Kolekcja 268 tysięcy wysokiej jakości danych widmowych NMR stworzona dla potrzeb identyfikacji związków chemicznych.
Dane zostały zebrane przez Wolfganga Robiena – profesora na Uniwersytecie w Wiedniu, na wydziale Informatyki.
Każde widmo w bazie zawiera starannie dobrane i zweryfikowane dopasowanie pików, z korespondującymi strukturami chemicznymi i parametrami pomiarowymi. Poprzez użycie własnych procedur kontroli jakości, autorstwa prof. Robiena oraz Wiley, stworzona została finalna wersja kolekcji widm 13C NMR.

Wiley Databases 1H NMR of Organic Compounds (Yarkov)
Zawartość
  • Widma 1H NMR: 157.000
  • Struktury: 157.000
  • Związki: 155.000
  • Widma powtarzalne: 2.000
Największa kolekcja wysokiej jakości danych spektralnych 1H NMR dostępnych dla celów prawidłowej identyfikacji związków chemicznych. Mierzona na przyrządach 300/500MHz, baza spektralna zawiera 157 tysięcy w pełni zweryfikowanych danych widmowych o wysokiej rozdzielczości.
Pola dodatkowe zawierają dane nt. nazwy, źródła, ID wyszukiwania, ID Wiley, odwołania oraz rozpuszczalnika.
Dane zostały zebrane przez Alexandra Yarkowa – pracownika naukowego w Laboratorium Spektroskopii Stosowanej w Instytucie Związków Aktywnych Fizjologicznie w Rosyjskiej Akademii Nauk.
Każde widmo w bazie zawiera starannie dobrane i zweryfikowane dopasowanie pików, z korespondującymi strukturami chemicznymi i parametrami pomiarowymi. Poprzez użycie własnych procedur kontroli jakości przygotowanych przez autora oraz Wiley, stworzona została finalna wersja kolekcji widm 1H NMR.

Script logo