MANIQ


Automatyczna identyfikacja NMR i oznaczanie ilościowe związków w próbce


MANIQ oferuje zautomatyzowany przepływ pracy zaprojektowany specjalnie do przejęcia tego zadania i dostarczania szybkich i dokładnych wyników ze wszystkimi potrzebnymi informacjami za pomocą jednego kliknięcia. Opiera się na solidnych algorytmach do przetwarzania danych NMR z mieszanin (lub nawet czystych związków), identyfikacji i/lub kwantyfikacji ich w oparciu o bibliotekę referencyjną oraz raportowania wyników w różnych formatach.

MANIQ oferuje szereg konfigurowalnych metod analizy widm związków. Jego unikalna zdolność do skutecznego przetwarzania nakładających się pików NMR, nawet w przypadkach, gdy nie można znaleźć izolowanych sygnałów lub multipletów dla konkretnego związku, jest niewątpliwie jedną z głównych cech, które doceni każdy kto ma do czynienia ze złożonymi próbkami.

Korzyści
 • gotowe rozwiązanie, które można szybko wdrożyć w Twoim środowisku i dostosować do konkretnych potrzeb, niezależnie od dostawcy urządzenia NMR lub formatów danych.
 • szeroki zakres możliwości analizy dzięki wykorzystaniu bibliotek referencyjnych, które można zmieniać i dostosowywać do każdej analizy.
 • kompleksowe i gotowe do udostępnienia raporty, które skracają czas poświęcony na zarządzanie danymi.
 • zwiększona zgodność ze standardami Gxp i zarządzania danymi przy minimalnym wysiłku.
 • wszystkie niezbędne narzędzia do analizy mieszanin (MANIQ, SMA*, DB*, NMR Prediction* i weryfikacja*) w jednym pakiecie oprogramowania z potężnymi możliwościami automatyzacji.
*wymaga ważnej licencji co najmniej Mnova NMR

Funkcje:
 • analizy wsadowe i w czasie rzeczywistym oraz funkcje raportowania, które można dostosować do wysokoprzepustowych i ciągłych przepływów pracy.
 • elastyczna identyfikacja związków (bezpośrednie wyszukiwanie pików, podobieństwo kosinusowe, współczynnik korelacji Pearsona, analiza 13C) i metody kwantyfikacji (transformacje całkowe, współczynnik f) w celu dostosowania do wielu przypadków użycia (próbka mieszaniny, nakładające się piki, przesuwające się piki itp.).
 • potężne dopasowanie wzorców między każdą próbką a biblioteką referencyjną.
 • względne i bezwzględne opcje kwantyfikacji z możliwością użycia wewnętrznych lub zewnętrznych (PULCON) referencji.
 • bardzo proste i intuicyjne budowanie biblioteki referencyjnej jako dokumentu Mnova ze wszystkimi widmami referencyjnymi i strukturami molekularnymi.
 • raporty zgodne z Gxp generowane bezproblemowo i zapisywane w wybranej lokalizacji po zakończeniu każdej analizy.
 • oznaczone kolorami tabele wyników dla szybkiego przeglądu i podejmowania decyzji.
 • integracja z Mgears Viewer, która umożliwia ulepszony przegląd wyników.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym wyboru odpowiednich narzędzi do usprawnienia przepływu pracy przy użyciu metody NMR do analizy mieszanin:
https://resources.mestrelab.com/identification-and-quantification-of-compounds-with-nmr


Script logo