Mbook 3.1The Electronic Lab Notebook zaprojektowany przez chemików dla chemików!


MBook to rozwiązanie oparte na chmurze obliczeniowej służące do zapisywania, zgłaszania i dzielenia się doświadczeniami dotyczącymi chemii syntetycznej. Jest ono rodzajem elektronicznego notesu laboratoryjnego, zaprojektowanym z myślą o potrzebach chemików syntetycznych. Jest zaprojektowany tak aby mógł być też wykorzystywany w innych dyscyplinach. Mbook dedykowany jest dla grup akademickich, CRO (Chemical Research Organization), firm które realizują zlecenia naukowe dla branży chemicznej, a także startup’ów i małych firm chemicznych i farmaceutycznych.


Aplikacja jest zainstalowana w chmurze i może być wykorzystywana zarówno jako usługa SaaS (Software as a Service), aplikacja w formie subskrypcji i alternatywnie jako instalacja domowa.


Chemia w centrum uwagi
Bezproblemowa współpraca
Intuicyjność
 • Wersja elektroniczna tworzona przez chemików dla chemików
 • Surowe, analityczne dane interakcji i ich automatyczne przetwarzanie
 • Baza danych związków wraz z ich wzorami molekularnymi
 • Gotowe wyliczenia stechiometryczne
 • Prosty sposób przeszukiwania (po słowie, strukturze)
 • Usługa hostowania z opcją „In-house”
 • Serwis powiadamiania „In-app”
 • Brak wymagań co do utrzymania i aktualizacji
 • Usprawniony interfejs użytkownika
 • Przypisanie hierarchicznej roli: Grupa użytkowników, Kierownik, Kierownik Projektu, Chemik
 • Prosty przepływ pracy: warstwy projektu, reakcji i eksperymentu
 • Zautomatyzowane i konfigurowalne raportowanie


Mbook zastępuje papierowe notatniki, dzięki czemu naukowcy nadal mogą przechowywać istotne informacje dotycząceprojektów, reakcji i eksperymentów. Cyfrowy format pozwala na natychmiastowe przeszukiwanie i współdzielenie danych.

Wersje pakietu MBook
 
Chemia syntetyczna
Chemia analityczna
Zarządzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie zasobami
Kontrola substancji niebezpiecznych
Integracja analizy danych (Mnova)
Automatyczna weryfikacja struktur * * *
Przestrzeń dla użytkownika (GB) 4 10 5 10
Dostępne godziny szkoleniowe 2 2 2 2
Aplikacja jako usługa (SaaS)
Instalcja In-house ** ** ** **

* Opcjonalnie, funkcjonalność aktywowana dla określonych licencji
** Opcjonalnie, wymaga dodatkowej opłaty


Elementy eksperymentalne:
 • schemat reakcji i warunki doświadczalne
 • współczynniki stechiometryczne reakcji
 • dane analityczne (NMR, MS, etc.) dla reagentów, rozpuszczalników i substancji chemicznych
 • karty charakterystyki (MSDS) dla wszystkich uczestników eksperymentu
 • odwołania do literatury i innych istotnych dokumentów
 • pliki graficzne (wygląd produktu, TLC, itp.)


Łatwość cyfrowego raportowania
 • automatyczna funkcja raportowania pozwala na generowanie raportów w formacie PDF jednym kliknięciem
Rozwiązanie in-house
 • w pełni skalowalne, z modelu opartego na subskrypcji licencji, który pozwala na dodawanie użytkowników bez konieczności modernizacji sprzętu

Brak konieczności instalacji, utrzymania i aktualizacji
 • Mbook jest domyślnie umieszczony na serwerze w chmurze dostarczonej przez Mestrelab i Amazon Web Services, więc grupa użytkowników lub organizacja nie musi zapewniać infrastruktury sprzętowej aby móc używać aplikacji
 • użytkownik dokonuje zakupu abonamentu i wystarczy, że posiada przeglądarkę internetową (Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox)
 • dane są dostępne wyłącznie dla abonentów, więc pozostają bezpieczne i poufne

Co daje abonament
 • instalacja Mbook
 • 4 do 10 GB pamięci dyskowej na pojedynczego użytkownika (w zależności od wersji)
 • wsparcie e-mailowe
 • stały dostęp on-line
 • automatyczne tworzenie kopii zapasowych
 • możliwość współpracy z innymi użytkownikami
 • interfejs www i dla tabletów

Aplikacja ELN obsługująca dane analityczne
 • możliwość przetwarzania danych analitycznych (NMR i LC/MS), poprzez przesłanie ich do MBooka i dołączenie do swoich eksperymentów. Aplikacja automatycznie przetworzy i zanalizuje je za pomocą silnika Mnova

Zoptymalizuj swoją pracę przy użyciu Mbook
Twoja wiedza chemiczna jest organizowana w projektach, reakcjach i eksperymentach - w laboratorium syntezy.


Twoja praca podzielona jest na: projekty, reakcje i eksperymenty. Tworzenie projektów oraz reakcji jest szybkie i proste, co pozwala od razu rozpocząć wypełnianie ich eksperymentami.

Istnieje możliwość klonowania eksperymentów, tak aby można było skopiować wcześniej utworzone eksperymenty przez Ciebie lub innych użytkowników w grupie, a tym samym uniknąć powielania nakładu pracy

 • Nowości Mbook 3.0

  Nowości funkcjonalne elektronicznego notatnika dla chemików w wersji 3.0
 • Nowości Mbook 2.1

  Nowości funkcjonalne elektronicznego notatnika dla chemików w wersji 2.1
Script logo