Mnova DB


Skuteczna, w pełni zintegrowana, multiśrodowiskowa platforma do przechowywania, indeksowania i przeszukiwania danych analitycznych (NMR, LC / GC / MS oraz struktur molekularnych)

Mnova DB to profesjonalny system zarządzania bazami danych zintegrowany w ramach platformy Mnova. Przeznaczony do przechowywania własnych danych analitycznych, struktur chemicznych oraz ich współdzielenie. Mnova DB daje możliwość tworzenia nowych baz danych, zapisywania rekordów, ich uruchomienia, wyszukiwania na wiele różnych sposobów: poprzez strukturę, substrukturę, określonej pozycji pików, multipletów i / lub mass-pików itp.


Wtyczka daje możliwość przeglądania raportów jednym kliknięciem jako widoku tabel, widoku rekordów, płytek strony HTML itp.. Co ważne dla użytkowników korporacyjnych - Mnova DB Sever obsługuje bazy Oracle, MySQL i PostgreSQL i może być uruchamiana w systemie Windows, MacOS lub Linux. Mnova DB Admin pozwala na tworzenie kont użytkowników o różnych uprawnieniach.

Możliwy jest wybór jednej z trzech dostępnych ustawień serwera DB, który najbardziej odpowiada potrzebom użytkownika.


Mnova MyData
Mnova MyData nie jest chroniona licencją, działa tylko z bazą SQLite i akceptuje tylko połączenia z komputera lokalnego. Jest to rozwiązanie dla indywidualnego użytkownika

Mnova Group DB
Serwer Mnova Group DB jest chroniona licencją, działa tylko z bazą SQLite i akceptuje połączenia z dowolnej lokalizacji (lokalnej lub zdalnej).

Mnova Enterprise DB
Mnova DB Enterprise jest chroniona licencją, działa z każdą bazą danychi akceptuje połączenia z dowolnej lokalizacji (lokalnej lub zdalnej) miejsca.


Do działania Mnova DB niezbędne jest posiadanie modułu Mnova NMR lub Mnova MS

Script logo