Mnova IUPAC Name


Generowanie nazw zgodnych ze standardem IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry – Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej)


Wraz z Mnova 12, zawierającej wiele nowych funkcjonalności i rozszerzeń, a także kilku nowych produktów. Jednym z takich nowych produktów jest Mnova IUPAC Name będąca bardzo przydatna w dziedzinie chemii organicznej obsługiwanej przez Mnova.


Międzynarodowa unia Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) jest autorytetem w zakresie standaryzacją symboliki, nazewnictwa i wzorców wielkości fizycznych stosowanych przez chemików na całym świeci, włączając w to nazewnictwo nowych elementów Układu okresowego pierwiastków, standaryzacji metod pomiarowych, mas cząsteczek oraz wielu innych kluczowych danych.

IUPAC jest uniwersalną, uznaną nomenklaturą i terminologią. Składa się z dwóch ciał:

Więcej nt. IUPAC można znaleźć na stronie organizacji
https://iupac.org/

Script logo