Mnova MS


Przetwarzanie, analizowanie i raportowanie widm LC / GC / MS z różnych instrumentów, które wyróżnia minimalizm i prostota

Poprzez zapewnienie wspólnego interfejsu dla danych z urządzeń różnych producentów oraz automatyzacje wszystkich funkcji (importowanie i wyświetlanie danych, integracje, eliminowanie tła (ang. background subtraction), wyświetlanie wydobytych chromatogramów masowych, dopasowanie cząsteczek, wyliczanie wzorów cząsteczkowych itp.), analiza dopasowania cząsteczek określa możliwa obecność jednej lub więcej struktur (lub wzoru) w obrębie zestawu danych widm masowych.

Cechy:
 • połączenie danych NMR i LC/GC/MS w tym samym dokumencie
 • łatwe generowanie EMC/EIC i widma UV
 • automatyczne dopasowanie cząsteczki dla potwierdzenie struktury
 • przewidywanie klastrów z różnych adduktów i strat dla weryfikacji wzorów cząsteczkowych oraz możliwości przewidzenia pików w zarejestrowanym widmie masowym

Połączenie danych NMR i LC/GC/MS w tym samym dokumencie
 • Automatyczne otwórz – poprzez prostą technikę „przeciągnij i upuść” – danych LC / GC / MS z instrumentów takich jak Agilent, Bruker, JEOL, Thermo i Waters, jak również danych w formatach: mzData lub mzXML
 • Automatycznie lub ręcznie zintegruj piki w TIC, MS i UV / ELSD. Automatyczne zbieranie pików i ich integracja, przeprowadzane są po zaimportowaniu zestawu danych
 • Dodaj dodatkowe widma ręcznie
 • Otwórz widma NMR i MS w tym samym dokumencie, aby móc analizować i przedstawiać je łącznieProste generowanie EMC/EIC, UV i widma UV
 • Proste generowanie EMC/EIC dla danego zakresu masy do ładunku jonów (m/z)
 • Proste generowanie widm pochodzących z układów UV/DAD
 • Proste wyodrębnienie widm UV , otrzymanych z detektora PDA przy całkowitej absorbancji chromatografuAutomatyczne dopasowanie struktury cząsteczki
 • Poza licznymi narzędziami do potwierdzenia struktury poprzez NMR, realizowanych we wtyczce NMR – „molecular-match” jest użytecznym narzędziem do potwierdzenia struktury metodą LC / GC / MS w Mnova MS.
 • szybki i łatwy w użyciu
 • Importowanie struktur chemicznych i porównywanie ich z aktualnym, pochodzącym z bieżącego eksperymentu zgodnie z wybranymi kryteriami „molecular-match”: addukty, straty, multimery i progi punktowe, itp.


Przewidywanie pików izotopów z różnych adduktów dla weryfikacji związku
 • Funkcja ta pozwala użytkownikowi na zaproponowanie jednego lub kilku wzorów molekularnych i przewidywanie ich masowych pików ze wszystkimi wstępnie zdefiniowanymi adduktami
 • Mnova MS identyfikuje wykaz jonów cząsteczkowych i izotopowych pików i automatycznie dopasowuje piki przewidywane z pikami eksperymentalnymi (jeśli są dostępne)Do działania Mnova MS nie jest potrzebny żaden inny moduł
Script logo