Mnova MSChrom


Przetwarzanie, analiza i raportowanie danych LC-MS i GC-MS z różnych instrumentów

Mnova MSChrom (dawniej Mnova MS) zapewnia wspólny interfejs dla danych z instrumentów różnych dostawców i automatyzuje wszystkie funkcje, takie jak importowanie i wyświetlanie danych, integracja, odejmowanie tła, wyświetlanie wyekstrahowanych chromatogramów mas, dopasowywanie cząsteczek, wyliczanie wzorów cząsteczkowych itp.

Najważniejsze funkcje Mnova MSChrom:
 • wspólny interfejs do wizualizacji danych od różnych dostawców
 • zautomatyzowane funkcje, takie jak importowanie i wyświetlanie danych, integracja, odejmowanie tła, wyświetlanie wyekstrahowanych chromatogramów mas, dopasowywanie cząsteczek, wyliczanie wzorów cząsteczkowych itp.
 • weryfikacja proponowanych struktur poprzez automatyczne dopasowywanie pików jonów molekularnych i izotopów oraz potencjalnie pików fragmentacji MS/MS
 • przewidywanie klastrów izotopów wzoru cząsteczkowego z różnymi adduktami/stratami i porównanie ich z obserwowanym widmem masowym
 • przetwarzanie i raportowanie danych MS na komputerze, poprawiając jednocześnie wydajność i oszczędność czasu w przypadku bardziej złożonych problemów
 • możliwość prawy wydajności za pomocą automatyzacji i dostosowania analizy i raportowania w trybie wsadowym lub w czasie rzeczywistym za pomocą skryptów Mnova
 • możliwość przeszukiwania wyników analitycznych za pomocą Mnova DB
 • obliczanie czystości piku MS

Połączenie danych NMR i LC-MS lub GC-MS w tym samym dokumencie
 • automatycznie otwieraj dane analityczne z instrumentów, takich jak Agilent, Bruker, JEOL, Thermo i Waters, a także dane w formatach mzData lub mzXML (zobacz obsługiwane formaty tutaj: https://resources.mestrelab.com/ms-supported-formats/
 • zintegruj piki w śladach TIC, MS i UV/ELSD (automatycznie lub ręcznie)
 • wybierz widma masowe oparte na pikach TIC (z lub bez odejmowania tła) i wyświetl je w trybie centroidu lub profilu
 • dodawaj ręcznie widma masowe, a także otwieraj dane NMR i MS w tym samym dokumencie oraz analizowaj i raportuj je razemŁatwe generowanie EMC/EIC, śladów UV i widm UV
 • generuj ekstraowane chromatogramy masy/jonów (EMC/EIC) dla danego zakresu mas lub określonej wartości m/z
 • generuj ślady UV przy danej długości fali ze śladu DAD
 • wyodrębniaj widma UV przy wybranych czasach retencji z chromatogramu całkowitej absorbancji PDAAutomatyczne dopasowanie cząsteczek w celu potwierdzenia struktury
 • potwierdzaj struktury za pomocą LC/GC/MS w Mnova MS
 • importuj struktury chemiczne i pozwól oprogramowaniu potwierdzić, które z nich pasują do Twoich danych eksperymentalnych. Kryteria dopasowania można dostosować, wybierając addukty i straty, dokładność masy i progi punktowe itp.


Przewidywanie klastrów izotopów z różnymi adduktami i stratami do weryfikacji składu pierwiastkowego
 • zaproponuj jeden lub wiele wzorów cząsteczkowych i przewiduj ich szczyty masowe ze wszystkimi wstępnie zdefiniowanymi listami adduktów lub strat
 • przewiduj listę pików jonów molekularnych i izotopów i automatycznie dopasowuj przewidywane piki do pików eksperymentalnych (jeśli są dostępne)
 • wybierz które przewidywanie (z pożądanym adduktem lub stratą) wyświetlić w widmie w celu porównaniaDo działania Mnova MS nie jest potrzebny żaden inny moduł
Script logo