Mnova NMR


Wieloplatformowy pakiet oprogramowania do wizualizacji, przetwarzania, analizy i raportowania danych widm 1D i 2D NMRMnova NMR wspiera działania, szczególnie potrzeb chemii analitycznej lub organicznej. Jest to idealne i uniwersalne rozwiązanie dla laboratoriów naukowych, rządowych i przemysłowych.

Wybrane funkcje Mnova NMR:
 • możliwość uruchomienia na platformach: Windows, Mac OS i całego szeregu dystrybucji systemu Linux
 • elastyczność w obsłudze danych pochodzących z urządzeń różnych producentów i zapisanych w różnych formatach (Agilent, Bruker, Jeol, PicoSpin, Magritek, Oxford Instruments, itd.), w całkowicie ujednolicony sposób, bez konieczności nauki różnych systemów danych
 • przetwarzanie danych (1H, 13C i wszystkie pozostałe 1D NMR, jak również wszelkie korelacje 2D takie jak HSQC, HMBC, NOESY, COSY, TOCSY, DEPTs) odbywa się w pełni automatycznie z zachowaniem w tle "surowych" danych, co umożliwia ich bardziej szczegółowe przetwarzanie przy jednoczesnym korzystaniu z całego bogactwa zaawansowanych funkcji programu
 • możliwości analizy danych jakie daje Mnova NMR: zaawansowane algorytmy umożliwiają analizę widm (dekonwulację, metodę Peak Picking, analizę multipletów itd.) bez interwencji użytkownika, uzupełnione o interaktywną możliwość optymalizacji wyników
 • Mnova jest oprogramowaniem typu WYSIWYG (What You See Is What You Get), a zatem użytkownicy budują wysokiej jakości, gotowe do opublikowania raporty prezentujące się zgodnie z tym jak wyglądają na ekranie
 • zawarte w programie szablony (do przetwarzania i raportowania) oraz skrypty (dla bardziej zaawansowanych przepływów pracy) wspierają szybkie i proste przetwarzanie powtarzalnych zadań co skutkuje znaczną oszczędnością czasu użytkownika
 • proste, intuicyjne i zautomatyzowane przetwarzanie widm 1D i 2D NMR
 • najlepsze analizy spektralne NMR
 • łatwość obsługiwania wielu widm
 • możliwość integracji z innymi wtyczkami pozwala na stosowanie zaawansowanych funkcji w zależności od potrzeb użytkownika


Proste, intuicyjne i w pełni zautomatyzowane przetwarzanie widm 1D i 2D
Wtyczka Mnova NMR oferuje najkrótszą drogę – od pliku .FID do w pełni przetworzonego spektrum gotowego do analizy. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla początkujących badaczy widm NMR, którzy w łatwy i szybki sposób otrzymają wysokiej jakości wyniki przy minimalnym wysiłku oraz dla użytkowników - ekspertów, poszukujących bogatych funkcjonalności zaawansowanego przetwarzania widm NMR. Wystarczy przeciągnąć i upuścić dane 1D i 2D pochodzące z dowolnego spektrometru NMR aby automatycznie uzyskać przetwarzane w locie widmo gotowe do analizy.

Możliwe jest użycie wielu alternatywnych apodyzacji, różnych podejść do predykcji liniowej (zarówno w przód i w tył), kilku algorytmów korekcji fazy i linii bazowej, kowariancji, symetryzacji, diagonalizacji, normalizacji, redukcji szumów, algorytmów wygładzania itp.


Najbardziej rozbudowane oprogramowanie do analizy widmowej.
Inteligentny wybór pików i automatyczne rozpoznawanie rozczynników, to jedna z wielu zalet aplikacji. Każdy pik klasyfikowany jest automatycznie w zależności od różnych parametrów, począwszy od powiązań pików, zanieczyszczeń, rozczynników, itp. Automatyzacja tej klasyfikacji jest możliwa dzięki systemowi eksperckiemu logiki rozmytej.

Automatyczna analiza widmowa nigdy nie była tak wszechstronna. Algorytmy analityczne Mnova wykonują Głobalną Dekonwolucję (GSD) pełnego widma sygnału (łącznie z częścią uzyskaną na etapie zwiększania rozdzielczości), aby odseparować wszystkie dostępne sygnały. Następnie piką są charakteryzowane oraz nadawane sąsą im indywidualne etykiety w określonej kategorii (związek, zanieczyszczenie, 13C, rozpuszczalnik, etc.), a gdy ten etap zostanie zakończony, następuje analiza poszczególnych sygnałów złożonych, grupowanie ich w odpowiednie multipletyh, integracja, nazywanie pików itp.


Proste obsługiwanie wielu widm
Interfejs graficzny Mnova NMR (GUI) pozwala użytkownikom na interakcję z wieloma widmami 1D i 2D NMR w szybki i prosty sposób.
Istnieje wiele powodów, dla których chemicy chcą pracować z kilkoma widmami w tym samym czasie, a Mnova NMR czyni ten proces bardzo prostym. Niezależnie od tego czy pracujeemy nad zbiorem widm 1D i 2D NMR dla danej próbki, czy chcemy porównać kilka widm 1D (eksperymentalnych lub przewidywanych lub widm 1D nabytych w różnych stężeniach lub w różnych próbkach, itp.) lub kilka widm 2D (do określenia struktury porównując HSQC i HMBC), Mnova NMR oferuje możliwość wizualizacji wielu widm w tym samym dokumencie i równoległą analizę. Dla wygody użytkownika, Mnova pozwala jednym kliknięciem myszki, przynieść szereg widm razem i wizualizować je na różne sposoby (ułożone, nałożony, etc.)


Niezależność oprogramowania

Urządzenia wspierane przez Mnova
 • Bruker Aspect 2000/3000
 • Bruker UXNMR/XWIN-NMR
 • Bruker WinNMR
 • GE/Nicolet
 • Galactic (*.spc)
 • JEOL Alice (.als)
 • JEOL Delta
 • JEOL EX/GX
 • JEOL Lambda (.nmfid, .nmdata, .nmf, .nmd)
 • Magritek Prospa (*1D, *2D)
 • NMRPipe
 • Old Gemini
 • Oxford Instruments RINMR
 • SIMPSON
 • Siemens Magneton Vision
 • Tecmag (.tnt)
 • Varian Gemini/VXR z VHelper
 • Varian VNMR
 • VARIAN/Chemagnetic Spinsight (dane)
 • Philips Achieva (z użyciem skryptów)
 • Siemens Syngo (z użyciem skryptów)
 • picoSpin (Thermo Scientific)

Inne formaty NMR:
 • NMR CSV file (.csv, .txt)
 • Mnova (.mnova)
 • ZIP (.zip), MestReC (.mrc)
 • NUTS Type 1-3
 • SwaN-MR
 • JCAMP-DX (.jcamp, .dx, .jdx, .jcm)
 • ACD-Labs (1D) (z użyciem skryptów)
 • Int 32 WinNMR (z użyciem skryptów)
 • LCModel ASCII (z użyciem skryptów)
 • Lista pików Sparky 2D (z użyciem skryptów)Zintegrowany z innymi wtyczkami, aby oferować zaawansowane funkcje
Mnova NMR jest podstawą wielu zaawansowanych funkcji oferowanych przez wtyczki dostępne w Mnova. Poniżej przykłady takich zastosowań.
 • Mnova NMR i NMRPredict Desktop w pełni automatycznie przypisują piki, multiplety 1D i 2D NMR do atomów w strukturze cząsteczkowej, co daje użytkownikowi większe zrozumienie struktur
 • Mnova NMR, NMRPredict Desktop i Verify dają możliwość automatycznej oceny poprawności proponowanej struktury, oraz pozwalają na wybór najlepiej dopasowanej struktury
 • Mnova NMR i Mnova qNMR dają możliwość obliczenia stężenia lub czystości naszych próbek w oparciu o ich dane NMR.
 • Mnova NMR i Mnova RM pozwalają na automatyczne wyodrębnienie kinetyki reakcji i określanie końca reakcji.
 • Mnova NMR wraz z Mnova Search lub z Spectral DB - wspólnie dają dostęp do kopalni wiedzy analitycznej w obrębie grupy lub wydziału oraz możliwość korzystania z analiz przeprowadzanych przez innych użytkowników, lub własnych - dokonanych w przeszłości.


Do działania Mnova NMR nie jest potrzebny żaden inny moduł
Script logo