Mnova PhysChem


Oprogramowanie do prognozowania właściwości fizykochemicznych, stworzone dzięku partnerstwu Mestrelab Research i firmy Origenis GmbH


Główne cechy aplikacji
 • nowa opatentowana metoda fragmentacji i walidacja statystyczna w celu wyprowadzenia modeli wyjaśniających i predykcyjnych QSPR
 • szeroki zakres prognoz fizykochemicznych dla prowadzenia własnych badań w ramach aplikacji Mnova NMR
 • możliwości budowania modeli
 • możliwość wyczyszczenia komunikatów ostrzegawczych w przypadku gdy prognozy wykraczają poza model predykcyjny

Wspólne właściwości strukturalne
 • logP
 • Molecular Volume
 • Contact Surface Polar HBD
 • Contact Surface Polar HBA
 • Contact Surface Neutral
 • Contact Surface Total
 • logS
 • Abraham A
 • Abraham B
 • Abraham E
 • Abraham S
 • Abraham V
 • Boiling Point
 • Henry’s Law Constant
 • Hydroxy Radical Attack
 • Melting Point
 • Vapor Pressure
 • logD


Wspólne właściwości strukturalne

Script logo