Mnova qNMR


Proste oznaczanie ilościowe widm NMR - oznaczanie stężenia lub czystości we wszystkich aspektach, od specjalistycznej do automatycznej!


Moduł qNMR jest główną wtyczką Mnova sprawiającą, że analiza danych jest optymalna i zautomatyzowana. Możemy się przekonać w jaki sposób qNMR może analizować czyste, pojedyncze związki w celu określenia stężenia lub jego czystości.

Najważniejsze cechy modułu qNMR:
 • działanie na podstawie identyfikacji multipletów związków i ilości (HS) w każdym z nich
 • współczynnik odpowiedzi jest określany dla każdego przyrządu i konfiguracji eksperymentalnej, używany bez dalszego określenia stężenia
 • automatyczne wykrywanie wszystkich pików, które mają być wykluczone z analizy: resztkowy rozpuszczalnik protonowy, woda, zanieczyszczenia
 • możliwość zapisywania i ponownego wykorzystywania zoptymalizowanych paramentów analizy
 • łatwe zarządzanie zreplikowanymi próbkami (czystość)
 • zoptymalizowana analiza qNMR - czystość może być wykonana za pomocą jednego kliknięcia
 • możliwość zapisu przykładowych metadanych (ciężar itp.) za pomocą danych NMR i ich odczytu do analizy
 • definiowanie Standardowej Procedury Operacyjnej – (Standard Operating Procedure - SOP), która będzie mogła być używana przez innych pracowników
 • wspomaganie wykrywania sygnałów rezonansowych protonów labilnych poprzez zastosowania opcji „Auto Assignments” lub „Verify”
 • możliwość zapisania i ponownej optymalizacji parametrów analizy
 • łatwość zarządzania replikowanymi próbkami


Nowości w wersji qNMR 2.0
 • Poprawki w podstawowym module kwantyfikacji
 • Ulepszenia w module qNMR/Purity:
  • możliwość tworzenia własnych eksperymentów i zapisania ich w swoich bibliotekach
  • możliwość tworzenia eksperymentów, które można zastosować do powtórnej analizy
  • nowa zdolność odczytu metadanych próbkowych danych specyficznych dla analizy, przechowywanych z danymi NMR
  • możliwość wykorzystania eksperymentów do analizy spektralnych widm dla danych próbek
  • funkcja analizy “Advised Analysis” – automatyczna analiza czystości za pomocą jednego kliknięcia


Do działania Mnova qNMR potrzebne jest posiadanie Mnova NMR

Script logo