Mnova SMA

Nowość - wesja 3.0


Mnova SMA jest środowiskiem do analizy prostych mieszanin metodą NMRJest to uniwersalny, funkcjonalny program do analizy ilościowej prostych składników mieszaniny metodą NMR w oparciu o zakresy przesunięć chemicznych. Użytkownik może korzystać z elastycznego edytora równań, który określa w jaki sposób jest obliczany wynik i mieć dostęp do integracji z jednym lub więcej widmami (1D lub 2D), a tym samym uzyskiwać możliwość projektowania analiz. Multiplety mogą być automatycznie sprawdzane, a analizy konfigurowane ręcznie. Wtyczka zbudowana jest w oparciu o szybkie narzędzie Global Spectrum Deconvolution (GSD) z możliwością korzystania z nowej metody Peak Pattern Recognition (PPR) do identyfikacji nakładających się multipletów.

Proste struktury bazy danych mogą być wykorzystywane do przechowywania informacji o ważnych związkach, metadanych, widmach doświadczalnych i układach spinowych.


Inteligentne narzędzie analityczne, odpowiednie dla szerokiego zakresu mieszanek.
Nowy moduł zapewnia elastyczne i ukierunkowane podejście do profilowania swoich mieszanin. Simple Mixtures Analysis (SMA) nie jest "czarną skrzynką". Za pomocą SMA można zdefiniować analizę z użyciem edytora formuły, który pozwala w pełni kontrolować kwantyfikację i pozwala na określone profilowanie mieszanin.


Jeszcze bardziej konfigurowalne narzędzie
Dzięki modułowi możliwe jest projektowanie własnych skomplikowanych eksperymentów. Można łatwo rozwijać swoje własne metody, aby pasowały do konkretnych problemów analitycznych odnoszących się do ilościowych składników mieszanki i dzielić się nimi z innymi użytkownikami. Twój eksperyment i formuła wykonywane są tylko raz, a następnie zapisywane w bibliotece do dalszego wykorzystania.


Integracja z Mnova DB
Łatwa integracja SMA z DB i PPR dla zwiększenia wydajność analizy. Bardzo prosta budowa nowej analizy "w locie" z Mnova Database (DB).


SMA działa automatycznie
SMA można używać również automatycznie. Analiza ilościowa w mieszaninie może być częściowo lub w pełni określona i odpowiada środowisku QC gdzie te same związki i warunki analizy były powtarzane.


Do działania Mnova SMA niezbędne jest posiadanie modułu Mnova NMR

Script logo