Mnova StereoFitter


Moduł służący do zaawansowanej trójwymiarowej analizy konformacyjnej i konfiguracyjnej z wykorzystaniem ograniczeń eksperymentalnych z widm NMR


StereoFitter oblicza prawdopodobieństwo konfiguracji strukturalnych 3D i / lub konformacji na podstawie różnych formatów danych eksperymentalnych NMR. Obecnie StereoFitter potrafi odczytać cztery różne typy danych wejściowych w celu obliczenia najlepszych kandydatów na struktury 3D: NOE, RDC, J oraz przesunięcia chemiczne.

Główne możliwości pakietu:
  • Wybór najprostszego modelu
  • Przedstawianie wyników w kolejności najlepszego dopasowania
  • Kompatybilność z różnymi formatami plików struktur zewnętrznych: SDF, XYZ, MAE
  • Możliwość obliczania przesunięć chemicznych za pomocą DFT

Kto powinien go używać Mnova StereoFitter?
  • Lekarze chemicy lub chemicy w środowisku Drug Discovery
  • Chemicy obliczeniowi
  • Akademickie grupy badawczo-rozwojowe
  • Chemicy analityczni zajmujący się problemami stereochemicznymi
  • Przedstawiciele innych branż wykorzystujący stereochemięScript logo