Mnova Verify


Ocena danych analitycznych oraz zgodności ze strukturą zaproponowaną przez użytkownika


Automatyczna weryfikacja struktury staje się coraz bardziej powszechnie stosowana do szybkiego odrzucenia niewłaściwych struktur przed ich przekazaniem do repozytoriów związków chemicznych czy testów biologicznych.
Zaimplementowana aplikacja Atomic Structures Verification jest w pełni zintegrowana z oprogramowaniem do obsługi danych analitycznych.

Wystarczy uruchomić polecenie weryfikacji aby otrzymać odpowiedź czy związek odpowiada pożądanej strukturze!  • Mnova Verify jest narzędziem, które na podstawie dostępnych danych analitycznych automatycznie i bez udziału użytkownika, zweryfikuje związek chemiczny
  • Sprawdzi czy proponowany związek jest poprawny
  • Obliczy czystość i stężenie proponowanego związku
  • Elastycznie przyjmie szereg założeń wejściowych i automatycznie wygeneruje w pełni konfigurowalne raportyDo działania Mnova Verify niezbędne jest posiadanie modułu Mnova NMR oraz Mnova NMRPredict

Script logo