MspinWieloplatformowe narzędzie obliczeń właściwości molekularnych w odniesieniu do widma NMR, w kontekście trójwymiarowej struktury molekularnej

Aplikacja Mspin pozwala na obliczanie stałych sprzężenia spinowo-spinowego (Scalar Coupling Constants), oddziaływań spinów jąder atomowych (NOE) oraz resztkowych sprzężeń dipolowych.


Mspin jest niezależnym oprogramowaniem, nie wymagającym środowiska Mnova. W skład pakietu wchodzą:

Script logo