Nowości Mnova 14

1. NOWY PRODUKT! Mnova ElViS - spektroskopia elektronowa i wibracyjna
Mnova ElViS, nowa wtyczka do spektroskopii elektronowej i wibracyjnej, została zaprojektowana do przetwarzania i analizy różnych form danych spektroskopii optycznej, w tym UV / Vis, NIR / MIR, Ramana, fluorescencji i innych.


2. NOWA WERSJA: Mnova Screen v 1.3
Mnova Screen łączy ulepszenia, takie jak przeprojektowany interfejs do wprowadzania danych i edytor wyników, łatwiejsze importowanie / eksportowanie wyników, ulepszone algorytmy wykrywania trafień i specyficzności, a także odczytywanie odnośników między innymi z baz danych Mnova DB oraz Bruker FBS. Nowa wersja ma również zaawansowaną obsługę FB (Fragment Based Screening) firmy Bruker.3. Narzędzia weryfikacji zgodności – podpisy cyfrowe
Mnova 14 zawiera dwie zupełnie nowe funkcje, wspomagające klientów na rynkach regulowanych (tj. CFR21 część 11, GxP). Są to podpisy cyfrowe i dziennik kontroli.


4. Narzędzia zgodności - Ścieżka audytu
Ścieżka audytu śledzi i raportuje każdą operację przetwarzania przeprowadzoną w dokumencie Mnova
5. Przewidywanie NMR
Nowa predykcja Ensemble NMR, wykorzystująca kilka algorytmów predykcji (np. uczenie maszynowe, przyrosty, kod HOSE itp.) mająca na celu poprawę zarówno dokładności, jak i precyzji prognoz 1H i 13C NMR.


6. Przypisania NMR
Od wersji 14 przypisania 2D mogą być wykonywane w multipletach 2D, a wybrane multiplety są podświetlane po najechanie kursorem myszki na widmo. Zaimplementowane zostały „zunifikowane” zadania, w których przesunięcie chemiczne oblicza się z multipletów odpowiadających różnym eksperymentom.
7. Polepszenie rozdzielczości dla dwuwymiarowej NMR
Nowy algorytm zwiększania rozdzielczości widm 2D NMR


8. Dostosowywanie importu danych NMR
Mnova 14 jest wyposażona w nową, potężną funkcję dostosowywania sposobu importowania danych, pozwalająca na wybór danych surowych lub przetworzonych.
9. Ulepszone rozkładanie nakładających się widm
Mnova 14 oprócz pionowego układu widm, pozwala na ich układanie w poziomie


10. Mnova NMR – narzędzie doradzania w przetwarzaniu
To narzędzie, zwykle używane w widmach płynnych NMR małych cząsteczek, potrafi sugerować najbardziej sensowne opcje przetwarzania dla większości widm 1D i 2D NMR. Dostępna jest również opcja „Auto-reference” oparta na piku rozpuszczalnika
11. Mnova NMR - NMReData
Eksport informacji NMR zgodnie z nowym standardowym formatem NMReData. Możliwość eksportu informacji, takich jak przypisania, sprzężenia i opisy widm do skompresowanego pliku zip, zawierającego plik SDF z dodanymi znacznikami i surowymi danymi. Więcej informacji na ten temat dostępne jest na stronie http://nmredata.org/


12. Mnova NMR – kompresja NMR VOI
Wdrożony nowy algorytm efektywnej kompresji VOI widm NMR, który poprawia wydajność w analizie głównych składowych (PCA).


13. Wybrane nowe funkcje w Mnova MS
  • Możliwe dodawanie etykiet do pików widma masowego oraz ulepszone obiekty adnotacji na wykresach MS (ręcznie lub za pomocą skryptu)
  • Względne masy mogą być wyświetlane jako etykiety pików zamiast wartości bezwzględnych
  • Dekonwolucja widma, ustawianie żądanego próg abundancji, zakresu stanu naładowania, współczynnika m / z i zakresu dekonwolucji masy
  • Przewidywanie widma masowego i znajdowanie przewidywanych fragmentów na własnych widmach doświadczalnych, poczynając od wzoru molekularnego i ustawiając oczekiwane adduktów


14. Mnova DB
Mnova DB może teraz obsługiwać dane z spektroskopii elektronowej i wibracyjnej (Mnova ElViS) oraz wyszukiwać dane według podobieństwa krzywej / profilu. Ponadto zawiera nowy interfejs wyszukiwania pików, który umożliwia filtrowanie według typów pików i flag


Script logo