Nowości Mnova 14.1

1. Nowa wtyczka Mnova BioHOS
Moduł zaprojektowany we współpracy z firmą Bruker BioSpin wspierający potrzeby analityczne w zakresie oceny jakości leków biologicznych z wykorzystaniem danych spektralnych 2D NMR.
Mnova BioHOS jest przeznaczony do analizy NMR leków bioterapeutycznych, takich jak przeciwciała monoklonalne. Widma 2D NMR próbek odniesienia są porównywane z widmami każdej próbki testowej przy użyciu odcisku palca lub określenia podobieństwa widmowego.

Więcej o wtyczce Mnova BioHOS


2. Nowa wtyczka Mnova GEARS
Pakiet do tworzenia automatycznych przepływów pracy dla danych analitycznych, w tym NMR, MS i innych. Używając podstawowych i zaawansowanych wtyczek Mnova jako elementów początkowych, możliwe jest powielanie Standardowych Procedur Operacyjnych lub innych mozolnych i powtarzalnych zadań, których tak bardzo nienawidzimy!

Więcej o wtyczce Mnova Gears


3. qNMR oraz stężenia: usprawniona użyteczność, raporty oraz wiele nowych funkcji
Wtyczka koncentracji wspiera teraz merodę PULCON.
Wtyczka qNMR / Purity została uproszczona i oferuje znaczące, nowe funkcjonalności. Analizy są bardziej niezawodne i wygodne. Obsługa qGSD została ulepszona. Dodanych zostało wiele mniejszych funkcji, a narzędzie do testowania przydatności widma, SQA, można bezproblemowo wbudować w analizę.
  • „Polecana analiza” to opcja dostępna z użyciem jednego kliknięcia. Możliwość skorzystania ze standardowych metod integracji lub wyboru dostosowanej do swoich potrzeb
  • Raportowanie zostało znacznie ulepszone i ma również zastosowanie do pojedynczych pomiarów lub powtórzeń
  • Oznaczanie granic integracji za pomocą metody integracji oraz określanie czy qGSD osiągnął akceptowalną tolerancję konwergencji
  • Zapis daty ważności i numerów serii swoich związków referencyjnych


4. Inteligentniejsze ręczne przypisania z pomocą widm 1H i HSQC NMR
Podczas ręcznego przypisywania atomu z cząsteczki do multipletu 1H NMR program automatycznie wydedukuje odpowiednią korelację HSQC, nawet jeśli ta ostatnia nie ma utworzonych multipletów. Ponadto proces ten działa w innym kierunku: podczas przypisywania multipletu HSQC program automatycznie przypisze odpowiedni multiplet 1H, nawet jeśli widmo 1H nie ma multipletów.

Te nowe automatyczne dedukcje stają się bardzo przydatne przy przypisywaniu protonów diastereotopowych.


5. Panel analizy danych dla nałożonych chromatogramów
Można teraz układać chromatogramy z detektorów MS lub UV. Panel analizy danych pozwala następnie zdefiniować region (regiony) do zintegrowania, wyświetlać punkty danych i dopasować do funkcji. Możliwe jest również edytowanie wartości X (wartości czasu) dla każdego śladu lub ręczne dostosowanie każdego śladu, aby lepiej je wyrównać. Raport i tabelę analizy danych można wklejać do dokumentów. Funkcja ta będzie przydatna do monitorowania reakcji.


6. Import przetworzonych plików Varian do Mnova
Możliwość ładowania przetworzonych plików Varian została zaimplementowana w Mnova 14.1. Pliki plików fazowych, tj. Varian VNMR, można załadować poprzez:
  • Metodę Przeciągnij i upuść w przeglądarce systemu operacyjnego
  • Mnova „Data Browser”
  • Okno dialogowe „Otwórz”

7. Możliwość zagłębiania się w wyniki NMR Predictor
Od pewnego czasu Mnova pozwala uczyć silnik predykcyjny z użyciem danych eksperymentalnych w celu poprawy zarówno dokładności prognozowania, jak i jej precyzji. Nowością w tej wersji jest to, że w przypadku prognozy 13C NMR można przejść do tych zestawów danych 13C, aby przeglądać informacje o każdym związku z baz danych.Dostęp do ogromnej biblioteki referencyjnej Modgraph wymaga dodatkowej licencji

8. Użycie MSC celem wstępnego przetwarzania nałożonych widm w Mnova ElViS
Multiplikatywna korekcja rozproszenia, MSC, jest teraz dostępna do wstępnego przetwarzania nałożonych widm. MSC jest przydatny do eliminacji efektów rozproszenia, szczególnie w widmach NIR. Dodano również opcję „Odwróć znak”.
Te nowe funkcje zostały dodane do wielu innych operacjach przetwarzania już wcześniej dostępnych w Mnova ElViS.


Script logo