Opinie użytkowników
"Zakup programu Mestrenova dla naszych chemików był bardzo dobrą decyzją.
Oprogramowanie to pozwala na szybką obróbkę widm NMR oraz tworzenie raportów w formatach wymaganych przez naszych klientów."


dr Piotr Graczyk

"Z oprogramowaniem Mestrec a następnie Mnova mam do czynienia od lat 90-tych XXw.
W INiG - PIB od 2013 roku w swoich badaniach wykorzystuję program Mnova w wersji 8.1. Najczęściej wykorzystuję obróbkę widm jednowymiarowych.
Uważam, że Mnova jest wygodnym i łatwym w obsłudze programem pozwalającym na profesjonalną analizę widm NMR i uzyskanie niezbędnych dla prowadzonych badań informacji o próbce."


dr Wojciech Krasodomski
Zakład Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych
Instytut Nafty i Gazu, Państwowy Instytut Badawczy


"Od ponad 5 lat używam programu MNova jako dogodnego narzędzia do analizy widm NMR.
Z przyjemnością stwierdzam, że jest to jeden z najlepszych produktów tego typu dostępnych na rynku."


dr Marcin Jasiński
Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej UŁ

"Używam programu MNova od ponad roku. Jest to dobry i wszechstronny program umożliwiający analizę danych NMR ze spektrometrów firmy Bruker, Varian i Agilent.
Dla mnie szczególnie przydatną funkcją okazała się rozbudowana korekcja linii bazowej danych 2D oraz analiza BDOSY, którą niedawno wykorzystałem w publikacji: RSC Advances 8 (67), 38470-38482"


dr Kosma Szutkowski
Centrum NanoBioMedyczne
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

"Mnova NMR to użyteczne narzędzie dla każdego chemika organika, który w swojej pracy korzysta z magnetycznego rezonansu jądrowego jako metody analizy związków. Program znacznie ewoluował od czasu swych początkowych wersji zyskując wiele przydatnych funkcji i dziś należy dojednego z najlepszych w grupie. Sprawdza się zarówno w pracy naukowej jak i dydaktycznej. Zdecydowanie jest wart polecenia"

dr Marcin Wilczek
Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

"Mnova NMR to znakomity program, który jest bardzo pomocny w pracy każdego chemika wykorzystującego w swoich badaniach spektroskopię NMR. Jest wyposażony w narzędzia, którymi można się posługiwać w sposób intuicyjny i które bardzo ułatwiają pracę przy obróbce widm, pomagają w różnych aspektach analizy strukturalnej i w przygotowaniu danych do publikacji. Co ciekawe, program ten, który gruntownie dopracowano przez ostatnie lata, jest ciągle uzupełniany o nowe specjalistyczne moduły. Jest on wart polecenia nie tylko specjalistom w dziedzinie NMR, ale także szerszemu gremium, również osobom mniej zaznajomionym z tą metodą. "

Dr hab. Jacek Sośnicki, prof. ZUT
Wydziałowa Pracownia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR)
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


"Od ponad 5 lat nasi chemicy używają programu MNova. Oprogramowanie to pozwala na szybką obróbkę widm NMR.
Oprogramowanie MNova powinno być obecne w każdym laboratorium chemicznym."


Mariusz Kamiński
Kierownik Laboratorium
OncoArendi Therapeutics SA

Script logo