Najczęściej zadawane pytania

Jak to działa?
To bardzo proste. Możliwe jest własne skonfigurowanie rozwiązania Enterprise Automation, korzystając z prostych kreatorów, dołączonych do oprogramowania. Wybieramy foldery z danymi, analizy jakie chcemy wykonać, jak mają być opracowane raporty i jakie dane wyjściowe mają być wygenerowane (.mnova, .pdf itd.). Po takiej konfiguracji wystarczy kliknięcie przycisku "Wykonaj", proces zostanie uruchomiony, a zaprojektowane zadania zostaną wykonane na wszystkich danych we wskazanych folderach i podfolderach.

Jak wygląda konfiguracja?
W oprogramowaniu istnieje prosty kreator do tego służący. Podążając za wskazaniami kreatora można określić dane, rodzaje analiz i lokalizacje generowanych wyników. Enterprise Automation Solution można uruchomić na dowolnym komputerze w sieci komputerowej mającym dostęp do odpowiednich folderów z danymi na których ma być przeprowadzony zadany proces analityczny.

Jakie dane wyjściowe można generować?
Możliwe jest generowanie dowolnych wyników wspieranych przez Mnova. Mogą to być pliki Mnova, PDF, obrazy graficzne, a także inne specjalistyczne formaty struktur takiej jak MOL lub SDF.

Jak licencjonowane jest rozwiązanie?
Enterprise Automation Solution występuje jako roczna subskrypcja, z możliwością wykupu użytkowania wieloletniego przy określeniu liczby użytkowników korzystających z generowanych i przetwarzanych danych. Najbardziej powszechne są licencje dla departamentów chemicznych bazujące na licznie chemików lub na liczbie osób użytkujących dane/wyniki w departamencie. W celu określenia najlepszego rodzaju licencji zapraszamy do kontaktu z nami.

Jakie typy rozwiązania Enterprise Automation Solution są dostępne?
Rozwiązanie to jest ciągle rozwijane, a wszystkie możliwości Mnova mogą być w zasadzie zautomatyzowane. Obecnie oferowane jest Enterprise Automation Solution dla celów przetwarzanie danych (Processing), zarządzania danymi (Databasing), weryfikacji struktur (Structure Verification), analiz qNMR i MS oraz tworzenia raportów. Trwają też prace nad analizami ilościowymi (Multitechnique Quantification), zapisem prac do notatników elektronicznych (ELN) i innymi.

Script logo