Mnova Screen


Mnova Screen jest automatycznym narzędziem do analizy danych z badań przesiewowych i analizy oddziaływań białko-ligand. Oferuje elastyczność analizy i raportowania wyników

Główne cechy aplikacji
  • Algorytmy identyfikacji wzorców danych eksperymentalnych użytkownika
  • Dane spektroskopowe: od 1H do 19F
  • Możliwość użycia: STD, wLOGSY, T1(ρ), CMPG
  • Wykorzystanie dekonwolucji widma dla wyznaczenia rzeczywistej masy
  • Automatyczne wyrównywanie i normalizacja zbiorów danych w celu zapewnienia skutecznej analizy
  • Eksport danych analizy do wybranego pakietu statystycznego

Prezentacja wykorzystania Mnova Screen
Prezentacja dr Manuela Pereza nt. wykorzystania Mnova Screen (ang.)

Do działania Mnova Screen niezbędne jest posiadanie modułu Mnova NMR

Script logo