Mnova Structure Elucidation


Moduł służący do wyjaśnienia struktury cząsteczek poprzez analizę NMR w przejrzstym modelu przepływu pracy
Podstawowe cechy modułu
  • Intuicyjny i łatwy w użyciu plugin z dobrze zdefiniowanymi krokami procesu przepływu pracy
  • Wysokiej wydajności przetwarzanie, analiza i prezentacja widm (dekonwolucja, identyfikacja pików, integracja, analiza multipletów itp.) odbywające się w tle środowiska Mnova
  • Ułatwione wnioskowanie na temat struktury molekularnej na ekranie komputera zamiast na papierze. Dzięki temu przyspieszony jest proces wyjaśniania struktur
  • Możliwość wyjaśniania struktur cząsteczek nawet dla osób nie będących ekspertami
  • Połączenie najnowszych jedno i dwuwymiarowych technik identyfikacji pików (dekonwolucja GSD, filtrowanie, wygładzanie)
  • Nowe podejście do generowania i obsługi ograniczeń

Przepływ pracy
KROK 1
Wprowadzenie wzoru cząsteczkowego oraz danych NMR z użyciem okienka wyboru
  
KROK 2
Parsowanie, wizualizacja i przetwarzanie danych w oparciu o funkcjonalność Mnova
KROK 3
Operacje poprzez graficzne łączenie obiektów oraz danych w tabeli widma
  
KROK 4
Szybka i interaktywna identyfikacja pików jest zamieniana na połączenia
KROK 5
Generowanie potencjalnych struktur (generator struktur COCON)
  
KROK 6
Rangi struktur oparte są na odchyleniu średniokwadratowym węgla 13C
Script logo